Tafellift.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden www.Tafellift.nl
1. Toepasselijkheid Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten geproduceerd en geleverd door Tafellift.nl. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
2. Levering en betaling Na het bestellen van een product uit onze webshop, ontvangt de koper een factuur per e-mail of per post. Het totaal bedrag van deze factuur dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden overgeschreven op onze rekening alvorens het product wordt verzonden. Producten worden bij PostNL ter verzending aangeboden, u ontvangt hier een bericht over per e-mail. Het product wordt, na aanbieden bij PostNL doorgaans de eerst volgende werkdag bij u geleverd. Leveren in BelgiŽ of Duitsland is mogelijk, u ontvangt dan vooraf een offerte van de transportkosten. De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering, ontbinding etc.
3. Garantie Op onze producten zit een garantietermijn van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf de factuurdatum. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Indien een product van www.Tafellift.nl defect is geraakt, vernemen wij dit graag van de koper via de e-mail. De koper ontvangt van ons een bericht retour met de adres gegevens van www.Tafellift.nl Betreft het defect hier een onderdeel dat de koper zelf kan vervangen, dan zullen wij u dit kosteloos toezenden. Indien het defect door ons gerepareerd moet worden, dan dient de koper het product te verpakken en deze op eigen kosten te verzenden aan www.Tafellift.nl. Blijkt het te gaan om een productiefout, dan zal tafellift.nl u deze verzendkosten vergoeden.www.Tafellift.nl zal na reparatie het product kosteloos aan de koper retour verzenden.
4. Retour Indien de koper een product wil retourneren dan geld hiervoor een termijn van 14 dagen. De koper neemt eerst per e-mail contact op met www.tafellift.nl om welke reden het gaat. Het product moet onbeschadigd en in de originele doos verpakt retour worden gezonden. De koper mag op afspraak ook het product persoonlijk retourneren. Na ontvangst en controle ontvangt de koper een creditnota. Indien er beschadigingen aan het product zijn ontstaan zal er contact worden opgenomen met de koper. U verneemt dan of er gecrediteerd word en hoeveel. Retour na wederverkoop is niet mogelijk.
5. Aansprakelijkheid De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid ter zake van derden. Bij ontstane letsel, bij gebruik van een van onze producten, in welke vorm dan ook, dient de koper ons vrij te waren van aansprakelijkheid. Onze tafelliften mogen enkel gebruikt worden voor het verplaatsen van tafels en nimmer gebruikt worden om personen, dieren of andere zaken dan waarvoor onze producten bedoeld zijn te vervoeren.
6. Fout besteld Het kan voorkomen dat de koper een fout maakt gedurende de bestelprocedure, of bijvoorbeeld een verkeerd aantal besteld. Wij bieden de koper de mogelijkheid om dit meteen kenbaar te maken per e-mail. De bestelling wordt dan meteen aan de wensen van de koper aangepast. Heeft de koper een fout in de bestelling gemaakt, maar het product is al verzonden, dan dient de koper het product, op eigen kosten retour te zenden aan www.Tafellift.nl. Indien er een vervangend product aan de koper verzonden moet worden, zal het verkeerd bestelde product eerst retour afgeleverd moeten zijn bij www.Tafellift.nl. Ook eventuele verschuldigde verzend en/of handelingskosten zullen op onze rekening bijgeschreven moeten zijn alvorens een nieuw product wordt verzonden.
7. Transportschade Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. U dient direct contact op te nemen www.Tafellift.nl. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen bij www.Tafellift.nl zal een nieuw vervangend product aan u worden verzonden. Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de verpakking wordt vastgesteld, dient binnen 24 uur na aflevering per e-mail gemeld te worden. Wij vragen de koper om dan foto's van de transportschade mee te zenden. www.Tafellift.nl zal in dit geval meteen contact opnemen met de vervoerder. Al onze producten worden aangetekend en verzekerd verzonden. Claims die niet binnen 24 uur zijn gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
8. Voorwaarden koper Algemene voorwaarden die u als koper bij ons aanbied worden ten alle tijden verworpen. Als koper / opdrachtgever dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals hier op deze website vermeld. Als koper / opdrachtgever kunt u geen rechten ontlenen aan voorwaarden die uw organisatie heeft vastgelegd.
9. Geschillen Bij een geschil over de leveringsvoorwaarden van Tafellift.nl en de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zullen inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van de hand worden gewezen. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zal Tafellift.nl niet tot levering over gaan. In alle andere geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Tafellift.nl is gevestigd in Ospeldijk en is een onderdeel van FFAUT.
K.V.K. geregistreerd onder nummer 12044021.
Deze voorwaarden zijn d.d. 27-10-2016 gewijzigd.

download de algemene voorwaarden hier.

Homepage | Tafellift 4W | Tafellift XXL4W | Tafellift 3W2KP | Tafellift 4WKP | Hoe werkt het | Prijzen | Verzenden | Bestellen | Contact | Voorwaarden | Privacyverklaring AVG | Reviews | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu