Privacy verklaring en AVG

Wij van Tafellift.nl (KvK 12044021 – FFAUT) willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die u invult op het bestelformulier via onze bestelpagina. Indien u een bestelling plaatst via onze website is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke en bedrijfsgegevens achter te laten. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij alleen voor het maken van de factuur en het verzenden van uw bestelling. Wij verzenden geen nieuwsbrief of andere mailing die niet van toepassing is op uw bestelling. Wij bewaren de gegevens die door u worden opgegeven voor eventuele garantie op onze producten of zolang als de Nederlandse wet dit voorschrijft.

De door u ingevoerde gegevens ontvangen wij per e-mail. Deze gegevens worden verwerkt op de factuur en vervolgens digitaal opgeslagen voor ten minste de lengte van de garantieperiode. Wij vragen u om uw telefoonnummer in te vullen. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is wenselijk omdat wij u op die manier snel kunnen informeren bij calamiteiten van bijvoorbeeld verzending of voorraad. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld verzending van uw bestelde product of indien dit wettelijk verplicht is.

Op onze website dient u in het bestelformulier aan te geven dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld op onze website. U geeft hiermee ook toestemming om uw ingevulde gegevens te gebruiken zoals vermeld in deze privacyverklaring. Wij moeten u er op wijzen dat u deze toestemming ook weer schriftelijk kunt intrekken. Trekt u deze toestemming in alvorens de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden, dan zal de bestelling geannuleerd worden. Wilt u de toestemming intrekken na betaling van de factuur en na ontvangst van de bestelde goederen, dan zullen wij uw digitale gegevens verwijderen U kunt dan geen aanspraak meer maken op eventuele garantie.

Via onze website worden zover bij ons bekend geen cookies geplaatst of andere informatie opgeslagen. Via onze webhosting is het voor ons mogelijk om bezoekersaantallen te zien. Deze bezoekersaantallen laten ons IP adressen maar zeker geen persoonlijke gegevens zien.

Indien u als klant bij ons geregistreerd staat, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om een kopie van uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen die overigens ook op uw factuur vermeld staan. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wilt u uw gegevens laten verwijderen,dan kunt u helaas geen aanspraak meer maken op garantie op de gekochte goederen. Gegevens op facturen kunnen wij niet verwijderen.

Indien u als klant van ons denkt dat wij niet juist omgaan met de door u ingevulde gegevens dan vernemen wij dit graag schriftelijk van u. Dit kan via het e-mail adres vermeld op onze contactpagina.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Een gewijzigde versie zal voorzien van dagtekening op deze website worden gepubliceerd.

Opgemaakt en gepubliceerd d.d. 14 mei 2018